CVe MONITOR

Elektronické počitadlo cyklů

Nová generace elektronických počitadel CVe pro formy na plasty a lehké kovy umožňuje sledovat nejen celkový počet cyklů na nástroji, ale i celkovou průměrnou dobu cyklu, průměrné časy posledních cyklů, procentuální aktivitu a nedávnou procentuální aktivitu. Software OnDemand je integrální součástí dodávek elektronických počitadel a dává vedoucím projektům nové možnosti sledování forem a kvality vstřikovacího procesu a údržby. Nejedná se tedy o samostatné počitadlo, ale o ucelený komplex vlastností počitadla CVe a analytického software OnDemand.

CHARAKTERISTIKA

 • CVe Monitor je kompatibilní s mechanickými počítadly
 • 7-mi místný displej pro počítání cyklů až do 10 miliónů cyklů
 • Baterie s výdrží až 4 roky
 • Maximální teplota: 90˚C / 190˚ F
 • Voděodolnost - IP52
 • 4GB Flash paměť pro ukládání dat
 • Data mohou být v případě potřeby převedena na náhradní jednotku
 • AST v současné době vyvíjí novéverze počítadla a také rozvíjí možnosti práce se zprávami

Objednací kód - počitadlo: CVE-M

Objednací kód - kabel: CVE-USBTYPB-6 (obsahuje USB 2.0, délka 6m)


Zobrazované informace na počitadle

 • Počet cyklů – Celkový počet cyklů za celou dobu životnosti formy je zobrazen na hlavním displeji počítadla CVe Monitor.
 • Čas cyklu (Cyt) – Čas cyklu je uveden v sekundách po celou dobu životnosti formy.
 • Čas posledních cyklů (Cytr) – Průměrný čas cyklu za posledních 25 000 cyklů.
 • Procentuální aktivita (Act)– Procento času, ve kterém forma byla aktivní (tzn. nebyla ve stavu nečinnosti nebo v režimu spánku).
 • Nedávná procentuální aktivita (Actr) – Procento času, ve kterém byla forma aktivní během posledních 25 000 cyklů.
 • Reset počtu cyklů (AES) – Samostatné počítadlo, které lze resetovat na 0 za účelem dočasného sledování cyklů.
 • Životnost baterie – Zobrazuje, kolik procent baterie zbývá. Když zbývá 5%, displej upozorní uživatele na nutnost výměny baterie.
 • Vestavěná Flash paměť – Flash paměť vestavěná v počítadle CVe Monitor umožňuje pohodlné ukládání a přenos specifických souborů, jako jsou tisky, BOM seznamy, návody na nastavení atd.

 

 

BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00510.11MB
Environment Setup0.00410.05MB
System Initialization0.05210.58MB
Controller Setup0.05110.62MB
Controller Execution0.47013.81MB
Loading I18n From DB0.00340.03MB
Presenter Module Category Articles Render0.01110.16MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.00210.01MB
Presenter Module Logo Render0.00420.08MB
Presenter Module Search Render0.00810.34MB
Presenter Menu Top0.00410.01MB
Presenter Module BasketInfo Render0.07311.36MB
Presenter Menu Categories Full0.03910.05MB
Presenter Menu Category0.22810.22MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00710.00MB
Presenter Menu Account0.0011-0.00MB
Total Execution0.57715.11MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/CVe-MONITOR-c30301'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '30301'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 962
AND rgt > 963
ORDER BY `lft` ASC
0.0003
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `id` = 105749
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|30301|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (30301)
ORDER BY `lft` ASC
0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 1730776180
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00065
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 962
AND rgt >= 963
ORDER BY `lft` DESC
0.0004
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.000406
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (30301,70101,69901,63801,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00012
Total: 230.002513
SessionValue
session_id3s7h2vbrpol5oogg2g7n7k5jp6
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address54.227.76.180
last_activity1548029609
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s