Provoz a údržba

Progresivní kontrola a řízení chlazení pomáhá využít potenciál dobře navrženého a vyrobeného chladícícho labyrintu. Požadavky na moderní systémy řízení chlazení jsou jednoduché. Základ je kvalitní rozvaděč s dlouhou trvanlisvostí, umožňují jednoduché a přehledná napojení kontrolních a řídících mechanismů.

Od jednoduché kontroly průtoku se lisovny dostávají na ekonomicky výhodnější kontrolu s indikací laminar/turbulent chaldícho média, ať již mechanické měřidlo, nebo elektronická verze, která může být napojena do stroje, jako další kontrolní bod kvality procesu.

Chladící labyrint je potřeba udržovat čistý a proto je před rozvaděč předřazován magnetický odlučovač nečisto, vysoušecí SWAP ventil pro odpojování suchých forem. Po sundání formy z lisu je potřeba pročistit chlazení pomocí inhibované kyseliny, aby se zamezilo usazování vodního kamene a tím proloužení celého výrobního cyklu.

Před nasazením na stroj je nutné formu dynamicky otestovat na těsnost, aby se předešlo finančním ztrátám vlivem úniku chladícího média a následných oprav.