CVe MONITOR

Elektronické počitadlo cyklů

Nová generace elektronických počitadel CVe pro formy na plasty a lehké kovy umožňuje sledovat nejen celkový počet cyklů na nástroji, ale i celkovou průměrnou dobu cyklu, prů-měrné časy posledních cyklů, procentuální aktivitu a nedáv-nou procentuální aktivitu. Software OnDemand je integrální součástí dodávek elektronických počitadel a dává vedoucím projektům nové možnosti sledování forem a kvality vstřiko-vacího procesu a údržby. Nejedná se tedy o samostatné počitadlo, ale o ucelený komplex vlastností počitadla CVe a analytického software OnDemand.

CHARAKTERISTIKA

 • Velikost je kompatibilní s mechanickými počítadly CV
 • 7místný displej pro počítání cyklů až do 10 miliónů
 • Baterie s výdrží 5 let
 • Maximální teplota: 90˚C / 190˚ F
 • Voděodolné
 • 2GB Flash paměť pro ukládání dat
 • Kompatibilní se systémy Windows XP a Windows 7
 • Data mohou být v případě potřeby převedena na náhradní jednotku
 • AST v současné době vyvíjí novéverze počítadla a také rozvíjí možnosti práce se zprávami

OBJEDNACÍ KÓD: CVE-PLM

KABELÁŽ KÓD: CVE-USBTYPB-6 (obsahuje USB 2.0, délka 6m)


Zobrazované informace

 • Počet cyklů – Celkový počet cyklů za celou dobu životnosti formy je zobrazen na hlavním displeji počítadla CVe Monitor.
 • Čas cyklu – Čas cyklu je uveden v sekundách po celou dobu životnosti formy.
 • Čas posledních cyklů – Průměrný čas cyklu za posledních 25 000 cyklů.
 • Procentuální aktivita – Procento času, ve kterém forma byla aktivní (tzn. nebyla ve stavu nečinnosti nebo v režimu spánku).
 • Nedávná procentuální aktivita – Procento času, ve kterém byla forma aktivní během posledních 25 000 cyklů.
 • Reset počtu cyklů – Samostatné počítadlo, které lze resetovat na 0 za účelem dočasného sledování cyklů.
 • Životnost baterie – Zobrazuje, kolik procent baterie zbývá.Když zbývá 5 %, displej upozorní uživatele na nutnost výměny baterie.
 • Vestavěná Flash paměť – Flash paměť vestavěná v počítadle CVe Monitor umožňuje pohodlné ukládání a přenos specifických souborů, jako jsou tisky, BOM seznamy, návody na nastavení atd.

 

 

Publikováno 01.09.2017 11:44:22